N-VA Turnhout en het dubbele verkiezingsjaar 2024 !

Op 19 maart 2024

Beste Turnhoutenaar,

N-VA Turnhout bereidt zich met een goed en zelfverzekerd gevoel voor op het dubbele verkiezingsjaar 2024. Voor de gemeenteraadsverkiezingen vormen we een kartel met cd&v. Er staat immers heel wat op het spel. Onze stad staat voor grote uitdagingen. Veel uitdagingen en problemen waarmee Turnhout de voorbije tien jaar geconfronteerd werd – en nog steeds wordt – kunnen enkel opgelost of aangepakt worden door bovenlokale wetswijzigingen en de invoering van nieuwe en actuele regelgeving. Daarom zijn beide verkiezingen van groot belang. We moeten op beide fronten blijven strijden.

 

Nationaal gaat de N-VA voor meer Vlaamse welvaart. Elke Vlaming moet er echt op vooruitgaan. We gaan uit van onze kracht en overtuiging en we gaan voor een inclusieve samenleving waarin rechten én plichten belangrijk zijn. Een samenleving waarin iedereen geacht wordt zijn verantwoordelijkheid te nemen en de overheid zijn kerntaken opneemt en de burger ondersteunt waar nodig.

Lokaal zetten wij ons beste beentje voor om te luisteren naar uw noden en verzuchtingen, en die van alle Turnhoutenaren. Ondertussen bereiden wij een verkiezingsprogramma voor waarin we aandacht hebben voor onder andere een beleid met en voor alle inwoners, versterking van de stadskern, veiligheid en gemeenschapsvorming. We streven we naar een welvarend Turnhout en doen er alles aan om de belastingen laag te houden.

Nog een kleine voetnoot: voor de nationale en Europese verkiezingen geldt er nog steeds een stemplicht. Voor de regionale verkiezingen is de stemplicht omgezet in stemrecht. Wij doen een warme oproep om uw stem te laten gelden. Iedere stem telt en kan mee het verschil maken.

Hilde Van de Pol Voorzitter N-VA Turnhout 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is