Mobiliteit en openbare werken

Kwak en Boemel

Door Paul Van Miert op 8 maart 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Turnhout

Toen de lijsttrekker van N-VA Turnhout in 2006 op een arrondissementele vergadering zijn plannen voorstelde om met cartoons te gaan werken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar, zag je de meeste collega’s  de wenkbrauwen fronsen. Niet zozeer het idee op zich vormde een probleem, maar wel de figuren die hij had uitgekozen. Het plan was om twee vooraanstaande Turnhoutse politici neer te zetten in een reeks cartoons als het duo “Kwak en Boemel” uit de stripreeks Jommeke. Dat we de man spijtig genoeg niet konden overtuigen van het feit dat je op die manier niet met een potentiële coalitiepartner omgaat, ontging hem volledig. Maar  dat mensen schofferen geen goede verkiezingsstrategie is, is achteraf duidelijk gebleken uit de uitslag die werd behaald.

Geschoffeerd voel ik me helemaal niet, integendeel. Dankzij een ex-Bink van PVDA heb ik nu ook een cartoontje van mezelf. En ik moet zeggen buiten de haarkleur die iets meer naar de grijze kant begint te  evolueren, is het vrij realistisch. Dus geen probleem met de tekenaar of over hoe hij mij neerzet. Wél met de boodschap van PVDA. “’t Is allemaal de schuld van Weyts “

Deze regering stelt duidelijk dat we afstappen van de gedachte dat er voor elke deur een bus moet stoppen. Dat is al eens geprobeerd en dat bracht eigenlijk amper meer reizigers naar De Lijn. De cijfers tonen dat ook onweerlegbaar aan. Dus moeten we het op een ander manier gaan doen. Vandaar dat het hele plan met de vervoersregio’s is uitgerold.
Opdracht van De Lijn: de grote assen en verbindingen uitbouwen.
Opdracht van de lokale besturen: bekijken hoe dat op hun grondgebied moet geïmplementeerd worden.
De letterlijke woorden van de minister: “De burgemeesters en schepenen weten het beste hoe het openbaar vervoer in hun stad of gemeente moet worden georganiseerd.”

Vanuit die optiek zijn wij vanuit de oppositie beginnen na te denken. Hoe kan Turnhout binnen het bestaande budget een volledige Stadslijn uitbouwen? Dus een globaal plan voor heel de stad.  En daar zit PVDA fout want zij blijven maar over Zevendonk palaveren terwijl het plan van N-VA een volledige dekking van de nuttige plaatsen omvat én een halte in Zevendonk. Dus geen bus-plan voor Zevendonk maar een echte Turnhoutse Stadslijn.

En ook als PVDA zegt dat ons plan is “afgeschoten”, zitten ze fout. De Lijn heeft zich nog diezelfde middag telefonisch verontschuldigd,  en van   Gust Verheyen van De Lijn (ook al een ex-Turnhout naar), vernamen we:

 

vr 17-2-2017 13:53

overleg De Lijn omtrent stadsnet Turnhout

Beste Heer Van Miert,

Zoals daarnet telefonisch gemeld was de toon van het artikel in de GvA ook voor ons verrassend en onverwacht hard. Termen zoals “slaat nergens op”, “nattevingerwerk” en “slechte poging tot preverkiezingspropaganda” zijn geenszins onze woorden.

Het artikel bevat ook de foute boodschap dat wij niet bereid zouden zijn u te ontvangen om dit voorstel te bespreken. U bent zeker welkom en bij deze nodigen wij u graag uit op woensdag 22 februari om 14u30 in ons hoofdkantoor te Antwerpen (Grotehondstraat 58) op het kantoor van Dhr Jacques Lesire.

Tot woensdag.

Met vriendelijke groeten,

Gust Verheyen

Mobiliteitsontwikkelaar

De Lijn – Antwerpen

Afdeling Afdeling Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie

Grotehondstraat 58 – 2018 Antwerpen

 

Ons plan is geenszins nattevingerwerk en nog minder verkiezingspropaganda. Als iedereen voortdurend op Weyts “kapt” terwijl men eigenlijk bij De Lijn zou moeten zijn met voorstellen, tja …dan schiet het niet op.  Wij zeggen niet dat het stadsbestuur niets gedaan heeft, noch hebben wij iemand in het vizier genomen. N-VA heeft nu eenmaal meerdere mensen die heel goed thuis zijn in openbaar vervoer en zo kwamen de ideeën en groeiden de plannen.

 “Wat is het basisbedrag per gereden kilometer  voor een bus?” Daarover ging de discussie. En dat had Tom Van Vreken op een deftige manier kunnen duiden in zijn artikel bij Guy Van Nieuwenhuyzen in GVA. In dit geval werden wij belachelijk gemaakt door die woordvoerder van De Lijn, maar als ex-collega en goeie vriend van de lijsttrekker van SP.A in Antwerpen, Tom Meeuws (voormalige chef van De Lijn Antwerpen), zal dat waarschijnlijk zo moeten zeker?

Wij hebben de kostprijs bekeken van o.a. Veolia Nederland, van pachters in Vlaanderen van De Lijn, van De Lijn zelf en ook van MIVB in Brussel en zijn dan gaan rekenen. Dat wij niet aan de volle pot van De Lijn zitten, is duidelijk, maar we hebben het volledige huidige budget dan ook niet opgebruikt. Dus wanneer onze basisprijs te laag is, is dat geen probleem want we hadden nog 20% van het budget over. Bijgevolg is er ruimte voor aanpassingen!

De enige bedoeling van N-VA Turnhout was om met een aantal mensen met jaren ervaring in de materie te bekijken wat een goed plan zou kunnen zijn voor de stad en de burgers, nl. een verbinding met alle wijken en nuttige plaatsen; en dat is niet louter een “plan Zevendonk”!
Wanneer de SP.A’ers bij De Lijn en de PVDA’ers met hun petitie graag politieke spelletjes spelen en zo alles op z’n kop zeten, dan is dat hun verantwoordelijkheid.

Trouwens, wat bleek bij ons bezoek aan De Lijn? De eerste slide die men ons toonde, stelde duidelijk: “De herschikking in 2016 is een efficiëntieoefening van de directie en heeft niets te maken met de besparingen bij De Lijn algemeen”. Bovendien stelde men dat zelfs in “de gouden jaren” toen  de socialistische ministers het bewind op Mobiliteit voerden, deze lijn in Zevendonk onder de minimale bezettingsgraad zou zijn gevallen en ook zou geschrapt zijn. Ook leerden we – en dat was voor ons allemaal een verrassing – dat er voor de school nog wél in een minimale dienstverlening wordt voorzien. Nergens bij PVDA, SP.A of Groen enige melding daarvan.  

De bewoners van  Zevendonk maar ook de burgemeester en schepen Boogers zijn op bezoek geweest in de Grotehondstraat en kennen dus alle feiten en redenen van De Lijn om een herschikking in de Turnhoutse regio door te voeren. Achteraf dan nog blijven roepen dat het allemaal aan Weyts ligt, is volksverlakkerij, maar het zal wel bij het spel horen zeker?  Voor N-VA Turnhout is de speeltijd echter voorbij!  Wij willen Marc Boogers alsnog overtuigen om het volgende bezoek samen te doen en zodoende proberen om een nieuw vervoersplan voor de stadsbussen erdoor te krijgen; voor Turnhout, én zijn bewoners.

 

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Turnhout

De investeringen van de Vlaamse Regering in Mobiliteit liggen deze regeerperiode 33% hoger dan in de vorige regeerperiode en dat wordt ook voelbaar in Turnhout. Het Geïntegreerd Investeringsplan (GIP …