Programma

Vlaams. Veilig. Verantwoordelijk.

De N-VA wil sterke lokale besturen, met de nodige bevoegdheden om voor hun burgers beleid te voeren. Het is immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar. Dat Vlaanderen is onze thuis.

Het is de moerassige grond die we door de eeuwen ontgonnen hebben. Niet voor niets zijn onze baggeraars wereldberoemd en onze wielrenners kampioen in de modder. Dat leefmilieu hebben wij gevormd, en het heeft ons gevormd. De kanalen en rivieren zijn onze aders, de bossen onze longen. Door natuurontwikkeling, landschapsbeheer, een leefbaar platteland en groene steden willen wij Vlaanderen versterken.

En het Vlaamse erfgoed willen wij koesteren. Want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Het rijke, Vlaamse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap, en verdient alle mogelijke steun. Net zoals het aanzien van onze dorpen en steden een belangrijke, gemeenschapsvormende functie heeft. De N-VA wil nette en propere dorps- en stadskernen met veel groen en een slimme mobiliteit.

Dat vrije Vlaanderen veronderstelt veiligheid. Zonder veiligheid is er geen rechtsstaat en zonder rechtsstaat is er geen vrijheid. De lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met de dreiging van radicalisme en terrorisme die onze leefwereld binnendringen. Wij bereiden ons best voor op die nieuwe realiteit.

Daarom pleiten wij voor bestuurlijke handhaving. De lokale besturen moeten de middelen krijgen om radicalisering tegen te gaan en meer veiligheid te creëren. Wij willen paal en perk stellen aan de straffeloosheid door een veiligheidscultuur met een rechtvaardig lik-op-stukbeleid.

Tegelijk versterken wij het rechtvaardigheidsgevoel. De laatste decennia is ons burgerschap aangetast. Sommigen willen de grenzen laten vervagen en wijzen nieuwkomers wel op hun rechten, maar vergeten dat daar plichten bij komen kijken.

Zo verdwijnt het vertrouwen en de teamspirit. Nieuwkomers worden niet spontaan burgers die de seculiere rechtsstaat en de daarbij horende rechten en plichten respecteren. Wij zetten in op een Vlaams burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamingen integreren in ons verhaal. In de lokale besturen staat daarom neutraliteit best voorop.

Die democratie steunt ook op verantwoordelijkheid. Door regeldrift, complexe procedures en capaciteitsproblemen krijgen vele burgers het idee dat de staat er niet meer voor hen is. Wij houden niet van gecentraliseerde bureaucratieën, ambtelijke doolhoven en versnipperde belastingen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeenteis daar een mooi voorbeeld van.

Verantwoordelijkheid nemen, is ook ondernemen. Wij zijn ondernemers in hart en nieren. Lokale bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moet alle kansen krijgen. Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Wij geloven niet in mensen afhankelijk maken van de staat.