Verkiezingsprogramma N-VA Turnhout

Op 11 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Vandaag, op de Vlaamse feestdag, stellen wij ons verkiezingsprogramma voor. Met een sterke ploeg n een sterk programma zullen wij richting 14 oktober trekken. 

Lijsttrekker en Vlaams parlementslid Paul Van Miert: Als ik voor u dit verkiezingsprogramma mag samenvatten zou ik één woord willen gebruiken: AMBITIE. Turnhout verdient een sterk bestuur en een sterke ambtenarij die van onze stad terug een stad met ambitie maken. De ambitie om écht de hoofdstad van de Kempen te zijn, een centrumstad die een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van grote uitdagingen waar we voor staan. Migratie en integratie, werken in onze streek, mobiliteit en zorg. En niet alleen de grote uitdagingen, maar ook de problemen die de Turnhoutenaar elke dag opnieuw ervaart, moeten worden aangepakt. Stuk voor stuk."

Sinds we ons kantoor openden in de Patersstraat kwam u ons al meermaals vertellen waar de Binken zich boos om maken: zwerfvuil in de straten, stilstaand verkeer in de binnenstad, foutparkeerders, overlast door lawaai en vandalisme en een toenemend gevoel van onveiligheid. En vooral: dat er niet naar u geluisterd wordt. Alle problemen die u aankaart, worden weggewuifd. En dat kan natuurlijk niet.

Daar willen wij werk van maken. Wij willen naar u luisteren en er dan effectief ook iets aan doen. Kan alles opgelost worden op ieders vraag en ieders maat? Natuurlijk niet, maar door elke dag opnieuw de overlast aan te pakken, breng je terug samenhorigheid in de stad en maak je van Turnhout terug een bruisende stad. Je kan er over praten of je kan er iets aan doen. N-VA Turnhout kiest voor het laatste.

"Wij hopen dan ook op 14 oktober aanstaande uw stem te krijgen voor dit voornemen, voor dit programma en voor onze kandidaten. Het zijn Turnhoutenaren uit alle lagen van de bevolking met verschillende beroepservaringen en capaciteiten. Samen met hen wil ik de lat voor Turnhout hoger leggen, in Brussel in de Kempen en in elke wijk, ja in elke straat van onze stad."

Voorzitter Els Baeten wenst iedereen - waar ook ter wereld - een warme en gezellige Vlaamse feestdag toe! 

 

Voor wie graag een gedrukte versie van het programma wenst, kan deze opvragen bij: paul.vanmiert [at] n-va.be

Uiteraard blijft u ook welkom in ons partijsecretariaat: Patersstraat 18. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is