Bestuur

Hilde Van de Pol

Voorzitter en Lid BCSD

Vincent Diels

Ondervoorzitter en ledenverantwoordelijke

Bert Bogaert

Secretaris

Guy Van der Stuyft

Penningmeester

Bart Goris

Communicatieverantwoordelijke

Paul Van Miert

burgemeester

Stijn Adriaensens

schepen; ruimtelijke ordening, centrummanagement, toerisme, evenementen, ICT, internationale samenwerking, dierenwelzijn

Kurt Persegael

gemeenteraadslid / fractievoorzitter

Cathy Devolder

gemeenteraadslid

Savannah van Dongen

gemeenteraadslid

Paul Moelans

gemeenteraadslid

Ludwig Nietvelt

gemeenteraadslid, evenementen verantwoordelijke

Wilfried Sylverans

gemeenteraadslid

Gonda Claessen

Lid BCSD (Bijzonder Comite Sociale Dienst)

Paul Nouwkens

Martine van den Bergh

Imelda Sannen

Fieke Verbeeck

Tobias Devolder

Lode Vervloet

Kirsten De Schepper

Jonas Sips

Ikram Meziane