Paul Van Miert

In de Kempen

Paul van Miert werd geboren te Turnhout op 3 mei 1965. Zijn vader Rik werkte bij Apotheek Robrechts aan de Steenweg op Oosthoven waar het gezin ook woonde tot 1971. Toen trok de familie naar de andere kant van de Ring naar de Kuiltjesstraat in Oosthoven. Na zijn legerdienst in Duitsland keerde Paul in 1987 terug naar de woonst in Turnhout boven de apotheek samen met echtgenote Hilde Vinckx tot in 1992. Samen hebben ze drie kinderen : Bieke, Arne en Vince. Aan het H.I.K. in Geel behaalde hij zijn bachelor in de marketing. Tijdens zijn humaniorajaren aan het Sint-Pietersinstituut,  eind jaren ’70, leerde Paul Kris Van Dijck kennen. Samen werden ze lid van de Vlaamse Scholieren Vereniging in 1980, waarna lidmaatschap van de VU een logisch gevolg was.

 

In de gemeentepolitiek

Als neef van Karel, was politiek nooit ver weg in de gesprekken bij de familie Van Miert. Toch was het niet evident om in de gemeente actief te zijn voor de VU. De periode Anciaux deed Paul afkeren van de VU, waarna hij een tijdje politiek dakloos was. Maar de N-VA bleek al snel de partij te zijn waar hij thuishoorde. Begin 2005 werd N-VA Oud-Turnhout boven de doopvont gehouden. Samen met dorpsgenoot Bruno Peeters, bestendig afgevaardigde van de provincie, trok hij verder naar het Arrondissementele Bestuur en ook de Partijraad. In 2006 werd Paul schepen binnen het kartel met CD&V met als bevoegdheden Financiën, Onderwijs en Lokale Economie.

 

Werken in Europa

Voor zijn werkgever, de Miko-groep uit Turnhout reisde Paul heel Europa af en de laatste jaren leidde hij een Duitse dochteronderneming. Een vlotte meertaligheid en open geest waren de basis van zakelijke successen, maar er werden zeker ook vriendschapsbanden voor het leven gesmeed. Op 25 mei 2014 werd Paul verkozen in het Vlaams Parlement en dit betekende voorlopig een afscheid van het ondernemen in Europa. Als Vlaams volksvertegenwoordiger wil hij zich volop toeleggen op de politiek en beleidsdomeinen als Economie, Financiën en Mobiliteit, met een gezonde nadruk op alles wat de Kempen aanbelangt.

 

Een Vlaanderen met meer bevoegdheden

In een mondiale economie en een Europa zonder grenzen is het belangrijk dat de regio’s zich kunnen wapenen met de bevoegdheden die er toe doen zoals fiscaliteit en tewerkstelling. Paul vindt dat Vlaanderen dringend behoefte heeft aan deze overdracht zodat de welvaartstaat met ingrijpende maatregelen kan worden gevrijwaard voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

N-VA, Werkzaamheden binnen de N-VA, 2004 tot heden

 

Lid 2004

Oprichting N-VA Oud-Turnhout 2005

Voorzitter N-VA Oud-Turnhout 2005-2006

Schepenambt Oud-Turnhout N-VA 2006-2012

Bevoegdheden: Financiën, Informatie en Communicatie, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs en Feestelijkheden

Lid Arrondissementeel bestuur 2006 - heden

Ondervoorzitter Arrondissement Turnhout 2012 - 2015

Lid Nationale Partijraad 2007 - heden

Lid Verzoenings- en Tuchtcommissie 2011 - heden

Gemeenteraadslid 2012 – eind 2016 (verhuis naar Turnhout)

Politieraadslid 2012 – eind 2016 (verhuis naar Turnhout)

Vlaams Parlementslid 2014-heden